Yıldız əks klapan 1018

Yıldız əks klapan 1018

Əks klapan daxilindəki yay sabit təzyiq altında olduğundan, əks istiqamətdə qaz axmasına imkan vermir. Beləliklə, qazların şlanqlarda qarışmasına, aşağı və yüksək təzyiqlərdə qazın geri qaytarılması səbəbindən partlayıcı xüsusiyyətlər əldə etməsinə mane olur. Qaz axını təzyiqi klapan üzərindəki yay təzyiqini çıxardaraq klapanı açır və qaz məşəl tərəfə axır.

  • Qaz giriş bağlantısı: 6.3 mm
  • Axın sürəti: Asetilen: 10 m3 / s – Propan: 40 m3 / s – Hidrogen: 76 m3 / s – Təbii qaz: 62 m3 / s
  • Təzyiq istifadəsi : Asetilen 1,5 bar – Propan 5 bar – Hidrogen 3,5 bar – Təbii qaz: 5 bar
  • Qazın növü: Asetilen – Propan – Hidrogen – Təbii qaz
  • İstifadə yeri: Hortum boşluqları üçün yanan qaz
  • Qaz çıxışı bağlantısı: 6.3 mm

Sifariş Formu

Bizimlə Əlaqə