Menu

İnşaat Materialları və Alətləri

header photo

Permolit Tenis Kort Boyası (Solvent Bazlı)

Örtücülük gücü yüksektir. UV ışınlarına karşı dayanıklı olup solmaya karşı dirençlidir. Hava kurumalıdır.

Go Back

Comments for this post have been disabled.

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.